افتتاح ایستگاه ١٣٢ آتش نشانى شهردارى تهران

۲۵ اَمرداد ۱۳۹۹
ایستگاه ١٣٢ آتش نشانى، صبح روز شنبه ٢٥ مرداد ١٣٩٩ در منطقه ١٩ تهران بصورت ویدئو کنفراس توسط شهردار تهران افتتاح شد.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/3p5