تمرین تیم ملی والیبال ایران قبل از بازی با صربستان

۱۱ تیر ۱۳۹۵
تمرین تیم ملی والیبال ایران قبل از بازی با صربستان در زمین اصلی برگزار شد.
مسعود اکبری
https://www.tehranpicture.ir/u/9u9