تهرانگردی احمد مسجدجامعی در منطقه 6

۱۲ تیر ۱۳۹۵
احمد مسجدجامعی در ادامه برنامه های تهرانگردی خود با حضور در منطقه شش از مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، بوستان شفق، فرهنگسرای دانشجو، بیمارستان 501 ارتش، تماشاخانه دا و... بازدید کرد.
میلاد بهشتی
https://www.tehranpicture.ir/u/2e1