فعالیت معاونت فرهنگی و اجتماعی مترو تهران به مناسبت روز جهانی قدس

۱۲ تیر ۱۳۹۵
فعالیت معاونت فرهنگی و اجتماعی مترو تهران بمناسبت روز جهانی قدس در ایستگاه تئاترشهر انجام شد.
داریوش جبرئیلی
https://www.tehranpicture.ir/u/3su