آیین پرچم گردانی حرم امام رضا(ع) در ایستگاه آتشنشانی

۹ تیر ۱۳۹۹
همزمان با دهه کرامت آیین پرچم گردانی توسط خادمین حرم امام رضا (ع) در ایستگاه 24 آتشنشانی تهران برگزار شد.
مجتبی عرب زاده
https://www.tehranpicture.ir/u/70k