مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در حسینیه همدانی ها

۹ تیر ۱۳۹۵
احیای شب بیستم و سوم رمضان در حسینیه همدانی ها خیابان ری برگزار شد.
ساناز دریایی
https://www.tehranpicture.ir/u/6no