دویست و هفتاد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران

۸ تیر ۱۳۹۵
صبح سه شنبه 8 تیر دویست و هفتاد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/5nm