علف زنی بوستانهای تهران برای مقابله با آتش سوزی

۲۴ خرداد ۱۳۹۹
عملیات علف زنی در بوستان های جنگلی پایتخت جهت جلوگیری از آتش سوزی های احتمالی در آستانه ی فصل تابستان انجام شد.
حمید رضا حسن پور-محسن قربانلو
https://www.tehranpicture.ir/u/3q8