عزاداری سنتی شهادت حضرت امیرالمومنین(ع) در بازار تهران‎

۸ تیر ۱۳۹۵
دسته عزاداری سنتی شهادت حضرت امیرالمومنین(ع) هر ساله در بازار تهران عزاداری می کنند.
حسین افخمی
https://www.tehranpicture.ir/u/7ke