تمرین تیم پرسپولیس

۸ تیر ۱۳۹۵
تمرینات تیم پرسپولیس با حضور بازیکنان جدید و ملی پوش این تیم با نظم و ترتیب خاصی برگزار می شود.
مسعود اکبری
https://www.tehranpicture.ir/u/44a