از پادگان تا بوستان

۱۱ خرداد ۱۳۹۹
پادگان ۰۶ ارتش در محدوده خیابان پاسداران، با توافقی که میان شهرداری و ارتش انجام شد قرار است به بوستانی ۳۵ هکتاری با هدف رفع کمبود فضای عمومی تهران و منطقه ۳ تبدیل شود و در اختیار مردم قرار گیرد.
حمید رضا درجاتی
https://www.tehranpicture.ir/u/5dq