لقمه های مهربانی در محله امام زاده یحیی

۶ تیر ۱۳۹۵
مراسم افطاری یک لقمه مهربانی در محله امام زاده یحیی در منطقه ۱۲ برگزار شد.
حسین افخمی
https://www.tehranpicture.ir/u/6jt