طبیعت بهاری بوستان های منطقه 4

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
بهترین نمود طبیعت تهران در بوستان های این شهر قابل مشاهده است که برخی از آنها با وسعت زیاد و امکانات مختلف به همراه طراحی مهندسی می تواند لحظات زیبایی را برای خانواده ها فراهم کند.
ایرج نوروزی
https://www.tehranpicture.ir/u/5km