بازدید مدیرکل دفتر شهردار تهران از مرکز آموزش های آتش نشانی

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
صبح امروز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ مصطفی کاظمی «مشاور و مدیرکل دفتر شهردار تهران» از مرکز آموزشهای آتش نشانی در صالح آباد بازدید کرد.
حمید رضا درجاتی
https://www.tehranpicture.ir/u/7vr