آئین گلریزان کمک به زندانیان جرائم غیرعمد زیر 18 سال در زورخانه جوانمردان

۶ تیر ۱۳۹۵
آئین گلریزان کمک به 150 زندانی جرائم غیرعمد زیر 18 سال در زورخانه جوانمردان تهران‎ با همکاری سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران برگزار شد.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/5kh