فصل بهار در بوستان های منطقه 4

۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
در فصل بهار جانورانی که دارای خواب زمستانی هستند، و همچنین، درختان از خواب زمستانی بیدار شده و زندگی را دوباره آغاز می‌کنند.
ایرج نوروزی
https://www.tehranpicture.ir/u/4jo