مراسم احیای شب نوزدهم ماه رمضان در امامزاده صالح

۵ تیر ۱۳۹۵
مراسم احیای شب نوزدهم ماه رمضان با حضور گسترده مردم در امامزاده صالح تجریش برگزار شد.
ساناز دریایی
https://www.tehranpicture.ir/u/95s