یک لقمه مهربانی در امام زاده علی اکبر

۵ تیر ۱۳۹۵
مراسم افطاری یک لقمه مهربانی در امام زاده علی اکبر واقع در منطقه 19 برگزار شد.
حسین افخمی
https://www.tehranpicture.ir/u/4h9