نمایش من من نیست، دشمن است و دشمن لجن است‎

۵ تیر ۱۳۹۵
نمایش من من نیست، دشمن است و دشمن لجن است نوشته و کار میلاد محمدی با بازی مهناز ذبیحی، میلاد محمدی، آیدا صادقی، حمیدرضا رحیمی، پرنیان گودرزی، محمدرضا مالکی در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران روی صحنه رفته است.
میلاد بهشتی
https://www.tehranpicture.ir/u/46q