عملیات ضدعفونی محدوده مرکزی تهران توسط خودروهای مه‌پاش

۱۵ فروردین ۱۳۹۹
عملیات ضدعفونی محدوده مرکزی تهران توسط خودروهای مه‌پاش
| ویدئو | عملیات ضدعفونی محدوده مرکزی تهران توسط خودروهای مه‌پاش
https://www.tehranpicture.ir/u/698