جشنواره رمضانی شهر خدا برج میلاد

۴ تیر ۱۳۹۵
ششمین دوره جشنواره رمضانی شهر خدا برج میلاد تهران در حال برگزاری است. در این دوره از جشنواره، سرای سلامت، سرای کودک، سرای تفریحات و سرگرمی، سرای افطاری و غذا در سایت ورزش و محوطه برج میلاد تهران برپا است.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/3a9