ویدیو مپینگ برج آزادی برای همبستگی با کشورهای درگیر با بیماری کرونا

۱۳ فروردین ۱۳۹۹
نورپردازی سه بعدی برج آزادی برای همبستگی با کشورهای درگیر با بیماری کرونا در میدان آزادی برگزار شد.
| ویدئو | ویدیو مپینگ برج آزادی برای همبستگی با کشورهای درگیر با بیماری کرونا
https://www.tehranpicture.ir/u/2ns