اسفند 1398

۱۳ فروردین ۱۳۹۹
گزیده‌ای از سخنان پیروز حناچی شهردار تهران در اسفند سال ۱۳۹۸
| سوتیتر | اسفند 1398
https://www.tehranpicture.ir/u/4au