مردی که دیگر بین ما نیست، فتو تهامی، تصویر طهران قدیم

۲۲ شهریور ۱۳۹۶
پدرم می گفت: توی آن دوران مردم آشنایی چندانی با حرفه عکاسی و دوربین عکاسی نداشتند و به آن با دیده تعجب می نگریستند. یک روز برای عکاسی از برج طغرل به ابن بابویه رفته بودم و جعبه عکاسی را روی سه پایه گذاشته و درحال تنظیم کادر بودم که دیدم یک عده اطراف من جمع شده اند و به من و دوربینم خیره شده اند. من برگشتم و گفتم چرا من را اینگونه نگاه می کنید ! از پاسخ آنها متوجه شدم که آنها تصور می کرده اند که من معرکه گیر هستم و جعبه عکاسی من جعبه مارگیری است ! عکاسخانه "فتو تهامی" در شمال میدان بهارستان به مانند موزه ای از تصاویر طهران قدیم چشم مردم را به خود جلب میکند. مغازه - موزه ای در خیابان که مردم پشت ویترین آن می ایستند و دقایقی به تاریخ گذشته طهران قدیم خیره می شوند. متاسفانه چند روزی است آقای تهامی به رحمت خدا رفته اند و سرنوشت فتوتهامی نامعلوم است.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/3t3