عملیات ضدعفونی محدوده مرکزی تهران

۱۵ فروردین ۱۳۹۹
صبح امروز جمعه 15 فروردین عملیات ضدعفونی محدوده مرکزی تهران (مناطق ۱۰ و ۱۱ و ۱۲) توسط خودروهای مه پاش آتش نشانی انجام شد.
وحید شیخی
https://www.tehranpicture.ir/u/7vo