ضدعفونی محلات جنوب شرق تهران

۱۱ فروردین ۱۳۹۹
صبح روز دوشنبه 11 فروردین ماه 1399، محلات جنوب شرق تهران واقع در مناطق 14 و 15 توسط نیروهای آتش نشانی و خودروهای جدید ضدعفونی این سازمان، ضدعفونی گردید .
سبحان فرج ون
https://www.tehranpicture.ir/u/3hz