بهسازی و ساماندهی نما و منظر میدان بهارستان

۳ تیر ۱۳۹۵
سازمان زیباسازی پس از پایان عملیات پیرایش و آرام‌سازی پهنه خیابان انقلاب، عملیات «بهسازی و ساماندهی نما و منظر میدان بهارستان» را در دستور کار خود دارد، میدانی که زمانی یکی از نخستین خاستگاه‌های مردمی و شکل‌گیری تحرکات سیاسی ملت ایران بود.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/7cr