رونمایی از تجهیزات جدید سازمان آتش‌نشانی برای ضدعفونی اماکن عمومی

۲۹ اسفند ۱۳۹۸
رونمایی از تجهیزات جدید سازمان آتش‌نشانی برای ضدعفونی اماکن عمومی
| ویدئو | رونمایی از تجهیزات جدید سازمان آتش‌نشانی برای ضدعفونی اماکن عمومی
https://www.tehranpicture.ir/u/4qh