برداشت گندم در مزارع جنوب تهران‎

۲ تیر ۱۳۹۵
برداشت مکانیزه گندم در مزارع جنوب تهران‎ در فصل بهار انجام شد. برداشت گندم در ایران از اوائل بهار (در مناطق گرمسیر) آغاز مى‌شود و تا اواخر تابستان (در مناطق سردسیر) ادامه مى‌یابد.
حسین افخمی
https://www.tehranpicture.ir/u/4ir