رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری

۲۱ اسفند ۱۳۹۸
مراحل ضدعفونی کردن بلوار الغدیر تهران و محلات اطراف (یافت آباد) و رونمایی از جدیدترین دستگاه ضدعفونی شهری توسط آتش نشانی تهران 21 اسفند 1398 انجام شد.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/7ch