هفتمین جشنواره اخلاق و نیایش در آئینه هنر و پژوهش‎

۲ تیر ۱۳۹۵
هفتمین جشنواره اخلاق و نیایش در آئینه هنر و پژوهش با حضور جمعی از مسئولین و هنرمندان در تالار رایزن برگزار شد.
میلاد بهشتی
https://www.tehranpicture.ir/u/7s0