عملیات گندزدایی زدایی و ضدعفونی معابر اصلی و فرعی خیابان ولیعصر‎(عج)

۱۶ اسفند ۱۳۹۸
عملیات ضدعفونی و پاکسازی توسط شهرداری تهران صبح جمعه 16 اسفند در بازار تجریش و حاشیه آن انجام شد.
ساناز دریایی
https://www.tehranpicture.ir/u/59w