عملیات ضدعفونی امامزاده صالح(ع)

۱۶ اسفند ۱۳۹۸
عملیات ضدعفونی کردن امامزاده صالح(ع) توسط واحد شیمیایی آتش نشانی تهران، صبح جمعه 16 اسفند 1398 انجام شد.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/656