ضد عفونی و پاکسازی معابر شهری

۱۵ اسفند ۱۳۹۸
صبح روز پنجشنبه 15 اسفند ماه 1398، نیروهای شهرداری تهران و سازمان آتش نشانی معابر شهری را ضد عفونی و پاکسازی کردند .
سبحان فرج ون
https://www.tehranpicture.ir/u/2p9