ضد عفونی و پاکسازی بازار تهران

۱۵ اسفند ۱۳۹۸
بامداد روز پنجشنبه 15 اسفند بازار تهران توسط آتش نشانی، ضد عفونی و پاکسازی شد.
وحید شیخی
https://www.tehranpicture.ir/u/3pv