اختتامیه سومین دوره مسابقات قرآن کریم

۲ تیر ۱۳۹۵
آیین اختتامیه سومین دوره مسابقات قرآن کریم، ویژه بازنشستگان شهرداری تهران ،کارکنان و خانواده های ایشان برگزار شد.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/32j