دویست و شصت و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران

۱ تیر ۱۳۹۵
صبح سه شنبه 1 تیر دویست و شصت و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/35g