تمرین استقلال تهران

۱ تیر ۱۳۹۵
تمرینات استقلال با حضور بازیکنان جدیدی چون بختیار رحمانی، آرش افشین و وریا غفوری برگزار شد.
مسعود اکبری
https://www.tehranpicture.ir/u/5o8