یک افطاری ساده برای کارتن خواب ها

۱ تیر ۱۳۹۵
گروه مردمی "پردیس پاک پایان کارتن خواب ها" درشب میلاد کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع) برای کارتن خواب ها پارک امیریه میدان راه آهن سفره افطاری پهن کردند.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/5h4