خدمات شهرداری تهران در پایان راهپیمایی ۲۲ بهمن -3

۲۲ بهمن ۱۳۹۸
پاکبانان شهرداری تهران در پایان مراسم راهپیمایی یوم الله 22 بهمن، شهر را برای تردد راحت تر شهروندان آماده میکند.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/46r