خدمات رسانی شهرداری تهران در راهپیمایی ۲۲ بهمن -2

۲۲ بهمن ۱۳۹۸
شهرداری تهران در حاشیه راهپیمایی یوم الله 22 بهمن خدمات نظافتی و حمل و نقل عمومی رایگان به مردم ارائه داد .
سبحان فرج ون
https://www.tehranpicture.ir/u/6gt