نشست خبری مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران

۳۰ خرداد ۱۳۹۵
صبح یک شنبه 30 خرداد نشست خبری مهندس فتح الهی مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران برگزار شد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/7vp