تهرانگردی احمد مسجدجامعی در منطقه یازده‎

۲۹ خرداد ۱۳۹۵
احمد مسجد جامعی روز جمعه از منطقه یازده و بازار چارسو دیدن کرد.
میلاد بهشتی
https://www.tehranpicture.ir/u/3nr