شهردار شب فرزاد هوشیار با اصحاب رسانه

۳۰ خرداد ۱۳۹۵
شهردار شب فرزاد هوشیار مدیر عامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی با اصحاب رسانه دوشنبه شب با بازدید از کوره پز خانه های خاور شهر و کمپ ترک اعتیاد آفتاب امید برگزار شد.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/4w8