یادواره شهید دکتر چمران

۲۹ خرداد ۱۳۹۵
عصر شنبه 29 خرداد یادواره شهید دکتر چمران با حضور شهردار تهران برگزار شد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/4nx