سینما پرسپولیس، نخستین سینمای روباز تهران

۲۹ خرداد ۱۳۹۵
این سینمای روز باز که بعد از سال 1320 ساخته شده و مردم برای دیدن فیلم های آن دوران پله های متعددی را طی می کردند تا به پشت بام وسیع این ساختمان بیایند ؛ امروز ساختمانی متروکه و در حال تخریب است. .در آن سال ها چند سینمای زنجیره ای در شهر تهران بود با نام های مسعود ،شیرین ،داریوش ،فلور وستاره که فیلم هایشان را در فضای روباز اکران می کردند.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/4if