تهرانگردی با احمد مسجدجامعی

۲۹ خرداد ۱۳۹۵
احمد مسجد جامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران در برنامه تهرانگردی رمضان1395 به اتفاق نصراله آبادیان شهردار منطقه 11 ، هیئت همراه و جمعی از خبرنگاران از ابنیه مذهبی تاریخی و جاذبه های گردشگری تهران قدیم در منطقه 11 بازدید کردند.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/6rz