تفریحات برفی در پارک پردیسان تهران

۲۹ دی ۱۳۹۸
بارش برف زمستانی یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸، تهران را سفیدپوش کرد و جمعی از مردم تهران در پارک پردیسان به تفرحات برفی پرداختند.
وحید شیخی
https://www.tehranpicture.ir/u/28p