یادمان جشن یک سالگی کتاب فروشی نشرهنوز

۲۹ خرداد ۱۳۹۵
یادمان جشن یک سالگی کتاب فروشی نشرهنوز با حضور پرشور دوست داران کتاب و هنرمندان برگزار شد.
میلاد بهشتی
https://www.tehranpicture.ir/u/7du