مسابقه فوتسال تیم مرکز ارتباطات و شهرداری منطقه ۱۶

۹ اسفند ۱۳۹۳
شنبه ۹ اسفند ماه ،مسابقه فوتسال جام وحدت روابط عمومی ها میان دو تیم مرکز ارتباطات شهرداری تهران و شهرداری منطقه ۱۶ با نتیجه ۳-۰ به نفع تیم مرکز ارتباطات به پایان رسید.
وحید شیخی
https://www.tehranpicture.ir/u/95j